Susan Manon Goslinga
KUNSTZINNIGE THERAPIE EN COUNSELING

Waarborg Kwaliteit

Als vaktherapeut beeldend AG (antroposofisch geïnspireerd) ben ik lid van de erkende beroepsvereniging NVBT en aangesloten bij de FVB en sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister. Ik voldoe aan de huidig eisen van de Wkkgz.

Als zorgaanbieder Wmo voldoe ik, naast de waarborg middels mijn therapeutschap, aan de wettelijk gestelde eisen zoals die staan vermeld in de Raamovereenkomst ten behoeve van Maatwerk ondersteuning Wmo 2015.

Beknopt CV 

Geboren in 1971 te Sneek

Na de middelbare school op reis, gevolgd door een studie Engels aan de RuG en Hogeschool Leeuwarden. Na afstuderen meteen door naar de opleiding:

Kunstzinnige Therapie aan Academie de Wervel te Zeist, een 4-jarige Hbo-opleiding tot kunstzinnig therapeut beeldend, want, daar lag mijn hart! Afgestudeerd in 1998

Van 2000 t/m 2016 gewerkt bij, eerst Arta, later Lievegoed-Noord genoemd; een kliniek voor mensen met een verslavingsprobleem en/of psychische problematiek. Daar heb ik met veel plezier verschillende functies bekleed:

Kunstzinnig Therapeut, Socio/groepstherapeut, Persoonlijk Begeleider en als laatste Locatie- en Team Coördinator

Huidige situatie: vanaf 2017 zelfstandig werkzaam als beeldend therapeut in Therapeuticum Lemminkaïnen en daarnaast verzorg ik herstelgroepen. (dagbesteding via de wmo) Daarnaast maak ik deel uit van een nieuw zorginitiatief, “Praktijk Aste”, welke per 1 juli 2022 haar deuren opent. https://praktijkaste.nl/