Dagbesteding

Huidige situatie, januari 2019:

Actueel!

De nieuwe website van de Anteres Werkplaats, met alle informatie is online, klik op deze link: https://antaresdagbesteding.nl/

Beknopte informatie:

We zijn in september 2017 op kleine schaal gestart met de dagbesteding; deze is ondergebracht bij 1 van de groepen aan de Noorderhaven te Groningen onder de naam “Antares Werkplaats”.  Nu, anno jan. 2019 zijn we verheugd te kunnen melden dat ons aanbod gewild is; we zijn snel gegroeid en inmiddels zijn er wekelijks 2 groepen van maximaal 9 deelnemers en is een 3e groep in aantocht. Er zijn verwijzingen onder andere via de huisartsenpraktijk, Lentis, de WIJ-teams of men heeft ons zelfstandig gevonden en aangemeld.

Antares Werkplaats biedt:

twee dagdelen groepsgerichte ondersteuning/dagbesteding met een derde dagdeel in aantocht.

Werkwijze: met behulp van een begeleider maak je je eigen leertraject/ondersteuningsplan. We werken vanuit gelijkwaardigheid en sluiten aan bij de gezonde kracht in jezelf waarbij jij de regie hebt over wat je zou willen ontwikkelen. We maken hierbij gebruik van het werken met diverse creatieve middelen, zoals schilderen, tekenen, boetseren, speksteen, wolvilten. Spel, beweging en mindfullness komen twee keer per maand expliciet aan bod.

Er is een vaste structuur in het programma met zowel ruimte voor ontmoeting als aandachtig werken in stilte aan je eigen project. Hiermee creëren we een veilige bedding welke het mogelijk maakt om jezelf te (leren) zijn binnen een groep en tevens je eigen plan te volgen.

De locatie betreft een mooie ruime lichte atelierruimte binnen Therapeuticum Lemminkaïnen, een gezondheidscentrum in de stad Groningen, waar we intensief samenwerken met huisartsen en andere therapeuten.

Kwaliteit: naast ons eigen kwaliteitssysteem en persoonlijke registratie bij de nvkt, maken we deel uit van het Samenwerkingsverband met huisartsen en therapeuten en genieten zodoende van de gezamenlijke voorzieningen ter plaatse als BHV en diverse calamiteitenprotocollen.

Historie en Perspectief:

Onder de naam Arta, later Lievegoed, is ruim 35 jaar verslavings- en psychosociale zorg aangeboden in het noorden van het land, middels klinische opname, ambulante begeleiding en dagbesteding.  Wegens centralisatie is eind 2016 besloten de noordelijke locaties te verplaatsen naar het midden van het land. Waar enkele collega’s mee verhuisden, bleef er een kleine gepassioneerde groep noorderlingen over die zijn gaan onderzoeken of een doorstart mogelijk was.

In september 2017  zijn we gestart met het aanbieden van dagbesteding en hopen organisch te kunnen groeien naar een breder aanbod van ambulante en op termijn weer klinische hulpverlening.

Doelgroep in deze startfase: mensen die om verschillende redenen ruimte nodig hebben om te herstellen, tot rust te komen, zich (opnieuw) te verbinden met de levensstroom. Zoals bij herstel na trauma, ziekte, burn-out, lichte verslavingsproblematiek of psychosociale problemen.

Kernwoorden zijn: ontmoeting, natuur, zingeving, kunst en stilte

Visie: in onze visie gaan we uit van een concept op gezondheid wat de laatste jaren steeds meer weerklank vindt: “de positieve gezondheidszorg”.

Waar: 1 van de initiatiefnemers, Susan Goslinga had al een praktijk/atelier binnen therapeuticum Lemminkäinen en deze locatie leek bij uitstek geschikt om te starten.  Hoewel het een prachtige locatie is missen we wel echt het buitenleven, de heilzame werking van de natuur. We zouden graag uitbreiden met werken in bloemen en/of moestuin en zoeken nog naar een locatie in/om de stad Groningen die ook dit element kan bieden.

Tips voor een dergelijke locatie zijn zeer welkom!