Kwaliteit en CV

Waarborg Kwaliteit

Als kunstzinnig therapeut ben ik aangesloten bij de erkende beroepsvereniging  NVKT en sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister. De NVKT voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) Op de site is alle informatie te vinden.

Als zorgaanbieder Wmo voldoe ik, naast de waarborg middels mijn therapeutschap, aan de wettelijk gestelde eisen zoals die staan vermeld in de Raamovereenkomst ten behoeve van Maatwerk ondersteuning Wmo 2015.

 

Beknopt CV 

Geboren in 1971 te Sneek

Na de middelbare school op reis, gevolgd door een studie Engels aan de RuG en Hogeschool Leeuwarden. Na afstuderen meteen door naar de opleiding:

Kunstzinnige Therapie aan Academie de Wervel te Zeist, een 4-jarige Hbo-opleiding tot kunstzinnig therapeut beeldend, want, daar lag mijn hart! Afgestudeerd in 1998

Van 2000 t/m 2016 gewerkt bij, eerst Arta, later Lievegoed-Noord genoemd; een kliniek voor mensen met een verslavingsprobleem en/of psychische problematiek. Daar heb ik met veel plezier verschillende functies bekleed:

Kunstzinnig Therapeut, Socio/groepstherapeut, Persoonlijk Begeleider en als laatste Locatie- en Team Coördinator

Huidige situatie: ik ben gevraagd om vanaf januari 2017 een praktijk voor kunstzinnige therapie binnen Therapeuticum Lemminkaïnen over te nemen en daarnaast heb ik met enkele collega’s van Lievegoed Zorg een initiatiefgroep gevormd om een doorstart te kunnen maken van ons behandelaanbod in het Noorden.